Old stories

Mình đang dọn máy tính và dọn dẹp đầu óc cho thanh quang, lưu lại một vài thứ lại đây. Underground Voices là một dự án cũ của mình, đến nay vẫn còn nợ nần vì chưa xong bản dịch tiếng Anh cho các tiểu luận. Nhưng cũng coi như đã xong phần việc của mình đề ra: 5 essays thật là dài dòng, và một video tư liệu ngắn tạm thời. Mình sẽ quay lại câu chuyện này, nhưng ở một tâm thế khác với những gì mình đã trải qua. Cái được lớn nhất luôn là học cách xoá đi những câu hỏi cũ. Và một bài học nữa: viết ngắn lại, ngắn nữa, ngắn mãi. Vì thiên nhiên.

Đây là video phỏng vấn nhóm Mở Miệng, thực chất chỉ còn Bùi Chát và Lý Đợi. Mở Miệng, dù không khởi đầu, cho cả thơ rác và xuất bản samizdat vẫn là một dấu mốc đáng kể, và cũng là một dấu mốc của nhiều tình bạn với mình.

https://vimeo.com/63627650?share

Các tiểu luận mình sẽ lần lượt đưa lên lưu trữ ở đây, dù đã đăng trên Damau năm ngoái. Và mình không biết có nên kết thúc bằng cách làm ebook hay tự in ấn hay là làm gì với nó.

Hoặc là, mình sẽ đưa thêm một vài bài viết về thơ khác ngoài dự án để làm thành một tập sách.

Mình luôn tâm niệm rằng mình không bao giờ theo đuổi phê bình nhưng phê bình là một công việc thường hằng với chính mình cạnh sáng tác, và lối đi phê bình mà mình theo đuổi là đi một lối đi làm sao để vui với cỏ dại hoa đồng phân trâu khô sưởi ấm mùa đông những đồng cỏ hoang. Phê bình, với mình, thực ra chẳng khác gì sáng tác vì ý hướng thơ ca mà mình theo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s