Xin nghỉ phép – Trần Dần

IMG_1765IMG_1769IMG_1767IMG_1770

Hôm trước ngồi đọc Trần Dần. Một lời là một vận vào khó nghe:D. Không ngờ cũng buồn rũ. Chưa trọn 1 năm: tháng 9/2012-6/6/2013.  Lười gõ lại thơ và sợ gõ sai nên chụp lại đây cho mọi người đọc. Sẽ upload file đọc thơ lên sau.

Giờ mới thật đến những ngày phải sống, phải đồng hành.

Chương trình nghỉ: Có cái triển lãm này ở TT Văn hoá Nhật Bản, rất đáng xem. Cảm giác được thanh lọc.

IMG_0354

Bonus thêm cho những ai muốn pose hình dù mẫu không chuẩn:))

IMG_0380 (2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s