Ba Vì mây trắng

Chúng tôi cãi nhau có đúng trời Ba Vì luôn xanh hơn và mây trắng hơn Hà Nội, cả trong những ngày Hà Nội quang đãng thanh sạch nhất và ở những nơi rộng rãi.

Anh lên xứ Đoài xưa

Ba Vì mây trắng

Nhớ mặt em gầy sau lá mưa

Lang thang bến nước Trung Hà

Con bò gầy đói cỏ

Đi trên đồng mê man

(Lưu Quang Vũ)

Vầng trán em mang trời quê hương

Tóc em rười rượi buồn tây phương

Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm…

(Quang Dũng)

“Mây ở đầu ô mây lang lang

Ôi chật làm sao! Góc phố phường…”

(Quang Dũng)

Để yêu thương và quỵ luỵ một rẻo mây “vừa trôi vừa tan rã” như một nhân tình ảo, tôi cần nương náu nơi mấy bụi cỏ xanh kia và ngước nhìn lên.

IMG_2185

IMG_2121IMG_2086???????????????????????????????

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s