Thả đỉa ba ba

22.08.2013

Khi bị đẩy tới chỗ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm điều mình muốn làm, điều mình đã ngập ngừng suốt bao lâu vì còn có những lựa chọn 2 lựa chọn 3 4 5, nghĩa là đến lúc không thoái lui được nữa hoặc sẽ chết đứng đó, câm nín mãi.

Nhốt hết cả tim ta vào một chỗ không đề.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s