Còn thơm || New book

Vagabond

Poems of||Thơ của Lê Văn Tài, Nguyễn Tôn Hiệt, Phan Quỳnh Trâm.
Edited by|| Biên tập bởi Nguyễn Hưng Quốc & Nhã Thuyên
Cover art by|| tranh bìa của Nguyễn Hưng Trinh
Vagabond Press, Sydney 2015.

Pre-order here:
http://vagabondpress.net/collections/poetry/products/poems-of-le-van-tai-nguy-n-ton-hi-t-phan-qu-nh-tram

Also in the series, Vagabond Press 2013:

Poems of||Thơ của Lưu Diệu Vân, Lưu Mêlan, Nhã Thuyên.
Edited and introduced by|| Biên tập và giới thiệu bởi Nguyễn Tiên Hoàng
Cover art by|| tranh bìa của Lý Trần Quỳnh Giang
Vagabond Press, Sydney 2013
http://vagabondpress.net/collections/asia-pacific-writing/products/poems-of-luu-dieuvan-luu-melan-nha-thuyen

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s