Bài tính nhẩm

Du là một thi sĩ lớn. Mối ưu tư cả đời Du là theo Tài hay theo Tâm. Nhưng rút cục, Tài hay Tâm thì cũng đều khó tránh tai bay vạ gió. (Chữ) Tài thì liền với (chữ) Tai một vần. (Chữ) Tâm kia lại bằng ba (chữ) Tài, nên theo Tâm, ắt ba lần tai vạ. Cuối cùng, Du quyết định lựa chọn giải pháp tình thế, cho rằng Tài hay Tâm cũng chỉ là chuyện chữ nghĩa để “mua vui cũng được một vài trống canh”.

Tai hoạ mà Du không bao giờ ngờ tới là bài tính nhẩm chưa xong của Du lại làm rối lòng hậu thế. Cho nên, bất cứ ai có khao khát trở thành thi sĩ lớn các đời sau đều nghiên cứu kĩ lưỡng tiểu sử và tác phẩm của Du hòng tìm bí quyết. Tuy nhiên, vì không giải mã chính xác được lời khuyên của Du, nên (lại) rút cục, sau nhiều day dứt băn khoăn, các vị đều đem câu “chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài” ra làm bảo bối bởi phép tính gấp ba đơn giản cho thấy ngay “món hời”.

 N.T

7.2010

Đăng lần đầu trên Tienve, 2010.

post lại để tiếp chuyện Quách Hiền:)

2 comments

  1. Du là một thi sĩ lớn. Mà mối ưu tư lớn nhất, tối thượng nhất của các thi sĩ lớn ở Việt Nam là viết được những tác phẩm có thể đong được giai và cưa được gái. Tâm và Tài chỉ là phiền não lặt vặt :p

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s