ebook Ngón Tay Út

??????????????????

Tác phẩm cũ, Phương Nam xuất bản, 2011.

Bạn đọc có thể mua ebook cuốn sách này tại đây, và cả những cuốn khác, Phương Nam sẽ đưa lên dần dần.

http://komo.vn/ngon-tay-ut-p280.html

Một số review về tác phẩm:

Của Đoàn Ánh Dương

Của Trần Nhã Thụy
Của Đàm Hà Phú

Trong năm nay, tôi hi vọng sẽ xong được bản thảo một tập viết ngắn nữa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s