ajararajarara

Mua sách, thưởng thức cùng nhau & chia sẻ những ý tưởng xuất bản thơ ca của ajar:

http://shopajar.tictail.com/

Có sẵn ở các tiệm:

-Book Nest, 53-c9 đường 11 (Miếu Nổi), P.2. Q. Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, Vietnam
Manzi 14 Phan Huy Ích, Hà Nội.

– Tranquil Cafe, 5, Nguyễn Quang Bích, Hà Nội

– Hanoi Social Club, 5 Hội Vũ, Hà Nội.
– Bookworm 44 Châu Long, Hà Nội.
– The Book Coffee, 281 ngõ Văn Chương, Hà Nội
– New York City: Berl’s Poetry Shop (126a Front St. Brooklyn), Book Culture (536 W. 112th St. New York)
– Bangkok: Books & Belongings(Soi 3, Bang Chak, Phra Khanong, Bangkok 10260, Thailand)

AJAR FACEBOOK:

Sách ajar:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006100756456&sk=photos&collection_token=100006100756456%3A2305272732%3A69&set=a.1579496088930401.1073741831.100006100756456&type=3

Tiệc sách ajar 16 Dec, 2015
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006100756456&sk=photos&collection_token=100006100756456%3A2305272732%3A69&set=a.1696429417237067.1073741835.100006100756456&type=3

Website: http://www.ajapress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s