từ thở | words breathe

9789781922183-Perfect-page-001

better to be possible. mình thơ mình chịu kêu mà ai thương.

my second full length book of poetry was given birth, midwived by Vagabond Press, Australia (English translation by  Kaitlin Rees) and Nhã Nam publisher (Vietnamese edition).

love and thanks to all people who made it possible, more possible. i am grateful.

to order: the English creature:

http://vagabondpress.net/…/nha-thuyen-words-breathe-creatur…

the Vietnamese one is available in bookshops in SG, HN and elsewhere.
——

bia tu tho

tập thơ thứ hai của mình vừa ra đời, bản tiếng Việt do Nhã Nam xuất bản, bản dịch tiếng Anh của Kaitlin do Vagabond Press đỡ đầu. cảm ơn và gửi lời yêu thương tới tất cả những người quen kẻ lạ đã phiêu dạt cùng tôi, tới những dòng này.

bản tiếng Anh có thể đặt mua tại:

http://vagabondpress.net/products/nha-thuyen-words-breathe-creatures-of-elsewhere

bản tiếng Việt do Nhã Nam phát hành, có tại các tiệm sách trên cả nước.

*****
come join us, with water, wind, earth, and fire | đến chơi với  chúng tôi, nước, gió, đất, và lửa.

https://www.facebook.com/events/962302533849727/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s