video [a][fem-uh-niz-uh m][phê-mi-ni-zừ_m] [3]: vulnus-cura

Vulnicura – Bjork

Vì album này, tôi nghe lại  Biophilia – một album tham vọng của Björk . Nhưng Vulnicura, quá chừng thiết thân, quá chừng riêng tư, quá chừng trơ trọi, quá chừng không thể chữa lành. Tôi không muốn chỉ nhìn nó như một break up album. Nó là da thịt, là cơ thể nỗ lực tự hồi phục và hàn gắn bóng tối. Là tính nữ.

You fear my limitless emotions
I am bored of your apocalyptic obsessions
Did I love you too much

black lake

“Don’t remove my pain
It is my chance to heal
…We carry the same wound
but have different cures.

not get

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s