những con mắt, những tiếng nói

 

nghe lại những bài thơ cũ, từ rìa vực 

music & edited by  Alexander Formosa

poetry & voice by Nhã Thuyên

 

Advertisements

One comment

  1. nhưững con mắt trâần gian…… cho ta thấy cuôộc đời…. những đôi mắt thù hận (của bọn côộng sản) cho ta đời lạnh câm……………………..! :-((((

    2016-12-29 10:18 GMT+01:00 nhã thuyên :

    > nhathuyen posted: ” nghe lại những bài thơ cũ, từ rìa vực music & edited > by Alexander Formosa poetry & voice by Nhã Thuyên > https://soundcloud.com/sanctuarybirds/laser-eyes” >

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s