đừng giấu cơn điên

Đi là thế ấy ở là thế thôi

bùi giáng | “hey wall, i love you”| bức ảnh tôi nhờ bạn chụp trên một bức tường đan mạch

đừng giấu cơn điên 

đừng, khỏi hầm 

là tuyệt đường lui, 

là hóa mù bởi sáng,

là chặn đứng cuộc truy lùng, 

là vĩnh ly trùng trùng biệt biệt, 

bóng tối dấm dứ dao về phía tôi, 

tôi sững sờ mặt hắn già sụm triệu phương, 

lưỡi dao han giáp mặt sinh đã ly ra tử,

————————–

chết vẫn khó chừa tôi biết, 

ai ham chân trời ráo kiệt tiên tri, 

sớm thôi nghe không nổi một ra gì, 

người ta rũ rượi rầm rì ngáo ngơ, 

tiếng ông bà xệch trong miệng trẻ, 

tiếng ai rao nghĩa với lý đất với trời, 

tiếng đổi chác mưu sống đầu mày cuối mắt đầu sông cuối chợ, 

thứ tiếng bị rủa, nguyền, chối, bỏ, tiếng tôi mơ,

————————-

mộng cũng đến lẫn vào với mị, 

làm gì được cho nhau nhau nữa, ở hay đi, 

đằng nào chẳng cùng đường tuyệt lộ, 

làm gì được nữa ở hay đi, 

———————

quả rụng mong chọn gì đất nảy, tiếng rụng mọc rồi rụi, ai hay, hay gì thế, thế kia kia, nọ nọ kìa kìa, 

có gã lạc mấy trăm năm về lại, 

đã một kiếp tiểu nhi khác hoang đường, 

không bằng cáo ba năm tìm núi, 

ai còn biết gì đâu phố đã lẫn phường, 

——————–

đâu, ai ham gì tôi ở lại, người ta tiễn tôi một tay nải chặt đầy ngữ vựng ly cách: việc tao, việc mày, nước sông nước giếng, tiếng tao, tiếng mày, đây là đây, đó là đó, hãy đã, chờ sẽ, đừng đang, người ngoài, người nhà, cha giường, con đất, tao, mày, tôi, kẻ khác, máu, cùng máu, khác máu, 

cả khi máu còn tươi, trên đời này ai từng thấy hắn? 

máu khô béng rồi, hắn có từng thấy mình đâu? 

phải hắn đã hình (hình trụ?), đã tên (âm nôm?), đã hồn (truyền từ mẹ?), đã vía (đúng kiểu cha?), trở lại rồi? dám còn mặt mũi nào trở lại? không bảo một ai? hồi nào? hẳn hồi đêm? từ phi trường dông thẳng vào rừng mà rú? chừng ấy năm? lại lộn về bám đất tận lõi rừng? bảo có bao lâu? cạn cả lõi còn gì mà bám? chạch lẩn, thấy mặt đâu nào? tiếng gì? pha tiếng? quả là hắn hay một y chang hắn mà thôi? nghe đâu hắn từng phải tội gì, bị túm tóc, dốc ngược, thốc não, nghe đó hắn vỡ toang, gan ruột lùng tùng, nhồi đi nhét lại, gớm ghiếc hắn trùng trùng biệt biệt, ngữ ngữ ngôn ngôn, đến triệu phương ngàn kiếp, giời mới truy ra máu lẫn cơ hắn đâu gốc đâu nguồn, còn mong hão huyền chằng buộc chừng ấy bó sợi đã bươm tơi ra như thế, biệt biệt trùng trùng, đeo đẳng ngôn ngôn ngữ ngữ là ra thế đấy,

ra thế đấy thì sao, ở cũng hay gì, cũng chẳng phải rặt đám quái thai kỳ thể, ví như tôi, doh-puh-meen trồi sụt, tôi và tiếng tôi hục hặc tiến trình, đã đời hoại hủy, tôi hủy tiếng tôi bằng cách đóng cửa lảm nhảm một mình và tiếng tôi hoại tôi bằng cách cửa đóng một mình lảm nhảm, tôi lên ba mươi chưa biết nói biết cười, tiếng tôi còn chậm gấp mười lần tôi, chọn từ, tạo chữ, xoay câu, miệng ngửa môi ngang lưỡi lộn lên lộn lại, người ta tản sạch, ai nghe, niên niên biệt biệt trùng trùng, khoái tai phong dã đòi líu liên mở miệng, ai nghe, cả tôi lẫn tiếng đều ra bầy thú lạc, lũ ngẫn côi cút da xanh, đám trẻ ranh hôi miệng, khi tôi đang sống cái bây giờ tại hiện bất tận của tiếng tôi, người ta bàng hoàng vặn vẹo, thời nào, khi tôi than thân tiếng tôi khổ quá chỉ muốn rũ sạch tháng năm và hạn chót, người ta vặn vẹo bàng hoàng, phải rõ ràng kế hoạch chuyện sắp-đã-đang, khi tôi nhập ảnh mụ mị huyền hồ của tiếng tôi mong tự cứu mình khỏi sập bẫy trắng đen, người ta nguyền rủa du dương, đặc đầu tối dạ, khi tôi im phắc tiếng tôi nhất nhất lấy cái chết câm chứng cho tôi từng biết nói, người ta du dương rủa nguyền, có chết câm chết nín mi cũng không hết nợ âm, nợ tiếng, nợ hình, nợ khối, nợ thức, nợ ngủ, nợ một cơn mơ truyền đời,

lại mơ à, đừng, tiếng tôi càm ràm, đừng, đừng, khỏi hầm là tuyệt đường lui, là hóa mù bởi sáng, là chặn đứng cuộc truy lùng, là vĩnh ly trùng trùng biệt biệt, là sinh ly ra tử, tử hóa biệt biệt trùng trùng, là ngữ ngữ ngôn ngôn vô phương cứu chữa, là quái thể kỳ thai không ai muốn đáp lời, hứa hẹn kiếp này kiếp nọ hoàn nợ không xong cho nổi 

một mơ

NT. Feb 2020/ 30 May 2020 

bài thơ này viết ba tháng trước, tưởng xong, sáng ra viết lại gieo vần, chỉ để dịch lại câu thơ BG “đi là thế ấy ở là thế thôi”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s