đừng giấu cơn điên

chắc đóng rồi, trông từ xa cũng biết, không, cứ tới gần xem, nhỡ còn mở, không, đã bảo mà, đóng lâu rồi ấy chứ, số nhà đã bạc phếch, không, nhìn đi, căng mắt xem, dấu phấn nhắn này, bọn trẻ con nguệch dại ấy thôi, không, nhỡ có ai, cứ gõ nhé, nghe vọng thì phải, đâu, tiếng gõ vọng chính tiếng gõ thôi, đã bảo mà, còn ai đâu, không, nghe đi, dỏng tai xem, tiếng hồi đáp từ bên trong ấy, gió hoang thổi lạc ấy thôi, không, nhỡ có, này, dõi qua khe, rèm động kìa, hẳn có gì bên trong, thì hẳn phải có gì bên trong, có gì không có gì bên trong đâu, không, đừng cợt thế, như là con mèo, đâu có, gió đập ấy thôi, gió không đâu mà đập chốn không ai, ô hay, gió lúc nào chẳng không đâu đập chốn không ai, không, kề mũi xem, ngửi đi, mùi phả ra, ô hay, lúc nào chẳng có mùi gì phả ra, thế nhất định phải có gì chứ, không khí đâu bỗng dưng phả mùi, nấm mốc tự bay mùi đó thôi, chẳng ngửi cũng biết, không, đứng lại đã, đợi thêm đi, sờ cái khóa này, chẳng một vẩn bụi, hẳn vẫn thường người ra kẻ vào, hão huyền, vừa mưa, mưa gột sạch, ai buồn qua lại đây làm gì, lỗ khóa han gỉ cả, chìa nào đút vừa, không, nhìn kỹ này, dõi lỗ này, bóng ai vừa lướt, mành rủ kìa, đẩy nhé, thôi, đi thôi, đi thôi mà, đừng đẩy, nhà này muốn sập rồi, hay vòng quanh tìm lối nào khác, thôi, đi thôi, đi thôi mà, ai biết chuyện trời ơi đất hỡi nào sẽ xảy ra, đi, đi thôi, đứng lại đây ích gì, sẽ chẳng ai mở, sẽ chẳng ai bước vào, ai buồn qua lại đây làm gì nữa, không một lần nào mở nữa đâu, chắc chắn không, trăm lần không, nghìn lần không, tuyệt cùng không, làm sao còn mở nữa, làm gì còn gì muốn mở nữa cho mi vào, chính tay mi đã khóa, chính mi đã ngoắt đi, chính mi đã bỏ mặc mọi thứ mưa gió bao mùa, chính mi đã bỏ chìa, không, chẳng còn dịp nào nữa đâu, gõ mãi cũng thế thôi, đẩy thêm là sập, tất cả chỉ còn hình hài đó thôi, tất cả, một ảo cảnh, một huyễn giác tự bày, chớ động vào, chạm tay là sập, chính mi, một thứ đồ hỏng, một loài xú khí, một lời nguyền ác, mi còn cả gan đứng đó hay sao, không, đã xa lắm rồi, đã lâu lắm rồi, ngôi nhà thôi rồi, mọi người thôi cả rồi, cả thị trấn này cũng thôi rồi, hay chính mi, thôi rồi, thôi hết rồi, đừng gõ nữa, chẳng còn gì để gõ lên nữa đâu, chỉ có một thứ lọt vào được đây thôi, chỉ có một thứ thôi, có một, chỉ có, chỉ…

Feb 2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s