vị nước

tôi chạy đua với mình để kết thúc bản thảo tập vị nước vào sinh nhật 34 moons, cũng những ngày gấp rút cho triển lãm và ấn phẩm tôi viết tiếng Việt.

những ngày tháng không có gì trong tôi ngoài bóng tối mỗi lúc một đặc lại và cơn điên cứ chực chực gào lên một mình.

trong

trời

đất

tôi

(ngủ)

đứng

ngồi

(gào )

sau 2 tháng, ngồi đọc lại bây giờ, một lần nữa (hẳn là/chỉ mong là một lần này nữa). 

tập sách này chào đời một kết thúc, hay lại bắt đầu những độc thoại lảm nhảm khác. tôi sẽ làm cho tập sách một cỗ áo quan, một tấm vải liệm. 

mi chớ đeo mặt nạ giấu cơn điên.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s