ăn xong

Chép bài thơ lúc ăn xong…Mực bút máy pelikan xanh đen/blue black, bút máy kaweco được cho, giấy từ vỏ cây gì không nhớ mua 6 năm trước ở một làng ven sông mekong…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s