hà nội, the water i am giving in

***

Những thứ đã là dự định của 3 năm ngồi yên để nén lại 15 năm qua, và để thực hiện mệnh lệnh ấy, rằng cả khi chỉ một mình, tôi cũng phải tiếp tục nếu đó là công việc tôi đã (không được) chọn.

Cậu bé hỏi, Nếu chỉ có một mình, tôi có làm được không?

Tôi đáp, Phải cần đến cả tiểu đội ấy.

  • Xuất bản tập thơ Vị nước ( 2020), in lại Rìa vực (2011) và Từ thở (2015), bỏ hết những liên lụy.
  • Tái bản Ngón tay út ( 2011), một tập mỏng mà gần đây can đảm xem lại, tôi giữ nguyên yêu quý, có thể bỏ đi đôi truyện thơ ngây.
  • Xuất bản chính thức Bất\\tuẫn ( một ngày nào đó)
  • Gom lại đủ những sách cho/cùng trẻ con tôi đã làm ( tìm mua lại bộ Lúc búc, mấy tập của Room to Read…) để sau này bọn nhỏ biết tôi đã vui như thế.

***

Một quãng khác, không giải thích, không người chứng, thậm chí cả những cuốn sách cũng không thể làm chứng.

***

Hàn Mặc Tử: Người nói, nếu người được sống (sót), người sẽ không bao giờ cho xuất bản Thơ Điên.

Nhưng nguyện cầu vô ích.

Nếu còn được yêu thương.

***

Tôi đã đòi một cùng bay. Đòi hỏi ấy phi lý quá.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s