con chuồn chuồn

i read you, thực chất là tôi đọc cho người, và nhất là cho người chuồn chuồn.

bói thơ ba lần vẫn chuyện Trung Niên Thy Sỹ mơ có nàng thục nữ vén quần tưới hồng ân lên cỏ mộ gã, nên đành chép lại bài thơ này, trên tờ giấy lót bàn của quán cà phê.

Để thong dong ngồi nghĩ chuyện thơ chuồn chuồn và nước tiểu.

tìm cái tổ chuồn chuồn.

Advertisement

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s