i listen&speak

conversations

8.2015, Phùng Nguyễn & Ba câu hỏi cho Nhã Thuyên

4.2012, Nguyễn Thị Thanh Bình phỏng vấn Nhã Thuyên

9. 2011, Nhã Thuyên trò chuyện với Lý Đợi và Bùi Chát

4.2009, Nhã Thuyên trò chuyện với Đỗ Lai Thúy

12.2008, Nhã Thuyên trò chuyện với họa sỹ Trần Duy

12.2008, Nhã Thuyên trò chuyện với Đặng Thân

26.07.2008, Nhã Thuyên trò chuyện với Inrasara

10.2007, Nhã Thuyên trò chuyện với Hoàng Long

Blabbing

2015, “to release the fire inside my fingers“, Vagabond Press.
2015, Chốn thân thiết, Tia sáng Xuân Ất Mùi
2014, Trần Duy, Người họa sĩ sống đời mình, Tia sáng tháng 4

2013, Hầm bà lần
2013, Nỗi bồn chồn Lê Đạt, Tia sáng tháng 8.

2013, Góp chuyện: Nữ quyền điển cố, Bài đăng báo Tia Sáng số tháng 3.

2013, Hiện diện trên trái đất, Tia Sáng 25 tháng 1

2013, Khách thơ, Văn nghệ Trẻ số 08, ngày 24/0 2/2013

2012, Về những đỉnh cao văn học, Tia Sáng tháng 3.

2012, Phía khác của mặt trăng, Tia Sáng tháng 2

2012, Tiểu sử của việc đọc và người viết trẻ, Bài nói chuyện tại L’espace.

2010, Gặp Bến lạ một chiều nâu @lfa, Tia Sáng

2009, Mất bối cảnh nổi loạn sáng tạo, Tienve

2009, Văn học thiếu nhi – Văn chương của sự nhẹ nhõm sâu xa,  Kỉ yếu hội thảo Trung tâm thiếu nhi, Đại học Sư Phạm HN

2009, Trò chơi văn bản và những tương tác – đọc China town của Thuận, ANTG

2008, Băn khoăn từ một người đọc, Talawas

2007,  Cái trưng ra, cái vắng mặt và những bất ổn của định giá, Talawas

2007, Ba tâm thế, ba tín hiệu, ba phản tỉnh, Talawas

2006, Họ đã sống, viết và dự báo, Talawas