image Ngón Tay Út /The Pinky

Ngón Tay Út /The Pinky

Flash fiction, 2011

Phương Nam xuất bản.

Nhất định sẽ viết truyện về các ngón chân, theo lời khuyên của bạn bè 🙂

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s