quote Mùi

IMG_2242

“Send the smell of the moon”

Yoko Ono

” Tôi chết giả và no nê vô hạn

Cười như điên sặc sụa cả mùi trăng”

–  Hàn Mặc Tử

“Send a smell to the moon”

– Yoko Ono –

“Nhẹ bàn tay, nhẹ bàn tay

Mùi hương hàng xóm bay đầy mái trăng”

– Lưu Trọng Lư –  sửa một từ 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s